Joakim Palestro

Administrativ chef
Kungliga Tekniska Högskolan

Joakim Palestro är administrativ chef för skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) som är en av fem skolor vid Kungliga Tekniska högskolan. Joakim har lång erfarenhet av högskolesektorn i olika roller och på olika myndigheter.1998 fick han tillsammans med ett fåtal andra administratörer ansvaret att bygga upp utbildningsadministrationen på Södertörns högskola, då högskolan endast funnits i två år. Han har även arbetat på Högskoleverket (numera UKÄ) och granskat mer än 150 olika utbildningsoch forskningsmiljöer i hela Sverige samt ansvarat för intern kvalitetssäkring och ansökningar för European Association for Quality Assurance of Higher Education (ENQA). Därutöver har han arbetat både på SLU och University of East London. Under denna föreläsning kommer Joakim att dela med sig av hans personliga erfarenheter kring vad som är viktigt för att skapa kvalitet och effektivitet i det högskoleadministrativa arbetet.Joakim är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministration 2022
18 oktober

15:20
Så skapas effektivitet och kvalitet i det högskoleadministrativa arbetet
  • Hur skapas ett helhetsperspektiv kring de administrativa processerna och vad är viktigt för att skapa rättssäkerhet och effektivitet i praktiken?
  • Samverkan och dialog – hur samordna och utveckla gemensamma processer kring administrativa rutiner och arbetssätt i en stor och komplex organisation?
  • Att säkerställa kvaliteten – hur skapas ett genomtänkt verksamhetsstöd där det blir lätt att göra rätt?
  • Ledningsstöd till prefekt – så utgör du ett effektivt chefsstöd och skapar förutsättningar för bästa möjliga samarbete
  • Service och bemötande – hur skapas ett nära verksamhetsstöd som stöttar både studenter, lärare och forskare på bästa sätt?