Joakim Söderberg

Jurist och konsult inom informationssäkerhet
ArkivIT

Den nya dataskyddsförordningen har inneburit den i särklass största förändringen inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. En hel del nya krav ställs framför allt på dig som hanterar personuppgifter i högskolan. Under detta anförande kommer Joakim att dela med sig av konkreta tips och råd kring vad som är viktigt i praktiken för att utveckla rutiner och processer som säkerställer en god regelefterlevnad av dataskyddsförordningen. Du kommer att öka din förståelse för dataskyddsförordningens syfte och hur rätten till information och tillgång kan hanteras på ett effektivt sätt. Du kommer även att öka din förståelse för hur olika regelverk kring digital informationshantering förhåller sig till varandra och hur du kan utveckla administrativa processer och rutiner för att leva upp till kraven och samtidigt skapa en ökad transparens och öppenhet. Joakim Söderberg är jurist och specialiserad inom IT-rätt, GDPR och dataskyddsfrågor och arbetar som konsult på ArkivIT.Joakim är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministration 2023

11:30
GDPR i utbildningsadministrationen – hur säkerställs en rättssäker och korrekt hantering i praktiken?
  • Vad är egentligen dataskydd, och varför finns GDPR? – En missförstådd lag
  • Om dataskyddsförordningens grundläggande principer och hur grunderna i organisationens samvete blir genvägen till hur man gör rätt
  • Hur förhåller sig dataskyddsförordningen till annan lagstiftning?
  • Vad behöver jag tänka på i rollen som administratör? – Att hantera och respektera rättighetshavare