Joanna Lundin

Föreläsare och författare
Skolkraft

Joanna Lundin har en bakgrund som NPF-pedagog på Källbrinksskolan i Huddinge kommun. Där handledde och coachade hon pedagoger angående NPF och anpassningar i skolan samt coachade elever i vardagsstrategier. Joanna är verksam i det egna företaget Skolkraft genom vilket hon föreläser och handleder runt om i Sverige om bla NPF och tillgängliga lärmiljöer. Joanna har även skrivit boken “En skola som fungerar för-alla” och bok nummer två beräknas komma ut under hösten 2020.Johanna är moderator och talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

14:20
Så kan du individanpassa lärmiljön för personer med NPF för att förebygga psykisk ohälsa
  • Hur anpassar du lärmiljön och undervisningen för elever med NPF – strategier som främjar elevens mående och lärande
  • Så hanterar och bemöter du elever med NPF – stöd och vägledning som minskar risken för psykisk ohälsa