Joanna Lundin

NPF pedagog
Huddinge kommun

Joanna Lundin är lärare med lång erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling inom grundskola och gymnasium. Idag är hon verksam som föreläsare, konsult och utbildare med särskilt fokus på tillgängligt lärande. Hon har skrivit två böcker ”En skola som fungerar för alla” (2017) och ”Ett lärande som fungerar för alla” (2020), utgivna på Studentlitteratur.Joanna är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 1

16:10
Hur du väljer strategier och förhållningssätt för att skapa en bättre skolvardag och lärande för elever med NPF
  • Så kan man applicera stödinsatser i undervisningen och utforma anpassningar i lärmiljön för att främja utveckling och välmående
  • Hur förebygger samt minskar vi risken för utagerande beteende och på så sätt underlättar barnets skolvardag genom lågaffektivt bemötande?
  • Självreglering och självstyrning – hur kan vi hjälpa eleven att hitta en fungerade struktur?