Joanna Lundin

Leg. Lärare och författare

Joanna är Leg.lärare och författare till böckerna ”en skola som fungerar för alla” och ”ett lärande som fungerar för alla”. Hon är idag verksam som skolutvecklare och bitr. rektor.Joanna är med som talare på konferensen Anpassad grundskola 2024
19 januari

16:15
Utveckling av skolans elevhälsoarbete med fokus på samspelet mellan hälsa, lärande och utveckling
  • Hur kan skolor och verksamheter systematiskt utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan
  • Så skapar du de rätta förutsättningarna för hälsa och måluppfyllelse genom anpassning av den pedagogiska samt den fysiska lärmiljön