Joanna Lundin

NPF pedagog, Källbrinksskolan
Huddinge kommun

Joanna Lundin arbetar som NPF-pedagog på Källbrinksskolan i Huddinge kommun. Där handleder och coachar hon pedagoger angående NPF och anpassningar i skolan samt coachar elever i vardagsstrategier. Hösten 2017 gjorde Joanna även debut som författare med sin bok som fokuserar på hur vi får skolan att fungera för elever med NPF. Källbrinksskolan där Joanna är verksam har gjort stora förändringar i dess lärmiljö, både teoretiskt såväl som fysiskt, och de arbetar fortlöpande med att skapa ett lärande som är tillgängligt för alla.Joanna är med talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

10:20
Inkluderande lärmiljöer för bättre kunskapsutveckling och måluppfyllelse hos eleverna
  • Hur kan vi arbeta förebyggande med att stödja och anpassa, i syfte att minska stress som leder till ångest, som kan leda till att eleven stannar hemma?
  • Elever som vi inte förstår och som utmanar oss – hur handskas vi med dem?
  • Så arbetar vi för att öka självförtroendet och självkänslan hos både elev och pedagog för att skapa en trygg och utvecklande miljö
  • Ta del av praktiska och konkreta insatser – hur, när och varför?