Johan Andersson

Enhetschef
Trafikverket

Johan Andersson är enhetschef för verksamhetsstyrning, cybersäkerhetsstyrning och cybersäkerhetsarkitektur på Trafikverket IKT:s säkerhetsavdelning. Avdelningen har ansvar för it-säkerhet inom Trafikverket och även ansvar för Trafikverkets säkerhetsövervakning och CERT funktion. Avdelningen har ett samlat ansvar för säkerhet inom VO IKT med stor tyngdpunkt på informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Johan har lång erfarenhet .av telekom och operativa it-miljöer.Johan är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
3 februari

11:25
Hur strukturera och skala upp den digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
  • Så arbetar vi systematiskt med informationssäkerheten i verksamheten – verksamhetsanalys, informationsklassning, riskanalys, säkerhetsåtgärder, säkerhetsarkitektur och uppföljning
  • Utmaningar vi stött på med vårt säkerhetsarbete gällande informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet?
  • Vad behöver särskilt beaktas i framtiden för att upprätthålla och utveckla en säker digital informationsförvaltning?