Johan Bergström

Riskanalysledare
Region Skåne

Johan Bergström genomför och utvärderar riskanalyser inför upphandling och egenutveckling av system, integrationer, applikationer och infrastruktur inom hälsovård, sjukvård och administration. Han har också mångårig erfarenhet av upphandling och applikations- och systemutveckling inom olika områden men främst gällande utbildningsportaler och deltagarhantering.Johan är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
6 september

15:25
Så underlättar en risk- och sårbarhetsanalys upphandlingen av molntjänster
  • Så skapar du en tydligare bild av säkerhetskraven på hantering av data vid upphandling av datalagring och IT-tjänster
  • Vad bör ingå i en riskbedömning för att garantera en optimal upphandling?
  • Hur bedömer du kraven på IT-säkerhet respektive informationssäkerhet i analysen?
  • Hur kan du bedöma en molntjänsts uppfyllnad av säkerhetsoch sekretesskrav?
  • Så ser man till att informationssäkerhetskraven efterlevs i avtal samt relation med leverantör