Johan Björkman

VD
Kokpunkten Actionbad

Kokpunkten Actionbad invigdes 2014 och är en av de få renodlade inomhusäventyrsbaden i privat kommersiell drift i Sverige. Kokpunkten har ett unikt koncept i en byggnadsminnesförklarad fastighet. År 2017 nådde besöksantalet över 200 000 personer. Johan Björkman är VD och är den som har byggt upp hela verksamheten och han har också varit ansvarig för de första 7 åren av badets drift. Johan är utbildad ekonom och brinner för besöksnäringen och nöjda gäster.Johan är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
20 januari

14:25
Bad som attraktionskraft – erfarenheter från Sveriges mest välbesökta och populära actionbad
  • Badets roll för att skapa en attraktiv plats
  • Actionbad som koncept och varför det är populärt
  • Hur vi arbetar aktivt för att skapa en intresseväckande verksamhet som möter nya trender inom sport och bad
  • Säkerhet i actionbad – så har vi uppnått en hög säkerhet i ett bad med nya och mer riskfyllda moment
  • Hur vi arbetar för att bli synliga för kommuninvånare och tillresta gäster i vår strävan att fortsatt ha ett högt besökarantal