Johan Book

Föreläsare, utbildare, rådgivare och grundare
HejEngagemang

Initiativet HejEngagemang! startades av Emma Egnell, Niklas Delmar och Johan Book som en reaktion på vikande medarbetarengagemang och en explosionsartad ökning av psykisk ohälsa. De kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige där människor går till jobbet för att de vill, inte för att de måste. De vill vara bryggan mellan världens mest evidensstarka forskning gällande ledarskap, medarbetarskap, medarbetarkommunikation och hur man som organisation kan göra praktik av all den kunskap som finns i ämnet. Du hittar dem på www.hejengagemang.se.Johan är med som moderator och talare på konferensen
Tisdag 5 april

09:10
Konsten att skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation!
  • Hur hänger det ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat?
  • Så skapar du optimala förutsättningar för ökat engagemang, välmående och prestation för varje individ – drivkrafter, energi, superkrafter, arbetsmiljö och organisationskultur
  • Hur utför du ett korrekt utformat målsättningsarbete – vilka mål ska sättas av vem?
  • Så kan du styra beteenden och förändring och öka medarbetarnas arbetsprestation genom korrekt uppföljning
  • Ledarskapets viktigaste ”do’s and dont’s” i jakten på ökat medarbetarengagemang och framgång