Johan Book

Utbildare, föreläsare och rådgivare
Motivationsbyrån

Johan Book är grundare av Motivationsbyrån vars mission är att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat. Han har ett långt förflutet inom strategisk kommunikation och förändringsledning, och har under de senaste 15 åren uteslutande arbetat med att utveckla organisationer genom bättre ledarskap, bättre kommunikation och framför allt bättre uppföljning. Med världens främsta forskning gällande arbetspsykologi kopplat till ledarskap, motivation och prestation i ryggen går han i bräschen för ett bättre ledarskap och förändringsförmåga. Detta för att i slutändan skapa effektivare och mer motiverade, konkurrenskraftiga och lönsamma organisationer.Johan är med som workshopledare vid Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017