Johan Bornebusch

Innovations- och projektledare, entreprenör och utbildare inom digitalisering, innovation och ledarskap

På Stureby vård- och omsorgsboende i Stockholms stad har man skapat ett unikt verklighetslabb för äldreomsorg. Personal, anhöriga och forskare samverkar med äldre och deras närstående för att utveckla och testa ny teknologi i praktiken. Susanna är koordinator inom forskning och innoavtion för verklighetslabbet inom Stockholms stad. Johan är projektledare och utbildare inom digitalisering, innovation och ledarskap och driver en egen verskamhet.Johan är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

14:45
Välfärdsteknologi på brukarnas villkor – att utifrån delaktighet och samarbete implementera ny teknik på särskilt boende
  • Digitalt utanförskap hos äldre – vilket är kommunens ansvar för att digital teknik införs på ett sätt som minimerar utanförskap?
  • Att göra den äldre till medskapare av framtidens smarta och digitala omsorg på sitt egna boende – Stockholms stads första verklighetslabb
  • Kompetensförsörjning för att säkerställa en hållbar implementering av ny teknik
  • Att ta höjd för framtiden och skapa förutsättningar för nyttoskapande teknik – hur implementera ny teknik för att det ska bli hållbart i längden?
  • Välfärdsteknik som ökar tryggheten, aktiviteten och självständigheten på ett boende – vad fungerar bra?
  • Vad behöver du som utformar den fysiska miljön tänka på?