Johan Faskunger

Fil.Dr, fysisk aktivitet och hälsovetenskap, utredare och konsult
Proactivity

Johan Faskunger är forskare, utredare och en mycket uppskattad föreläsare inom folkhälsa och samhällsplanering. Johan har arbetat på uppdrag åt nätverket ”Utenavet” med rapporten ”Klassrum med himlen som tak – en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan”. Under anförandet får du höra om resultaten från kunskapsöversikten och om sambanden mellan grundskolebarns utevistelse och lärande. Du får ökade kunskaper om viktiga aspekter som du behöver ta hänsyn till i planering av skolans utemiljöer och miljöerna i närheten av skolan. Hur du genom en smart uformning av utemiljöerna kan bidra till ökad folkhälsa, tillgänglighet och lärande.Johan är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

15:30
Forskning om sambandet mellan skolans utemiljöer och barns lärande och utveckling – ny nationell kunskapsöversikt
  • Klassrum med himlen som tak – detta säger forskningen om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan
  • Varför behövs utemiljöer och utomhuspedagogik för att Sveriges skolor ska nå en ökad måluppfyllelse?
  • Viktiga aspekter att ta hänsyn tid vid planering av skolans utemiljöer i kopplat till folkhälsa, tillgänglighet, lärande och utveckling