Johan Nordinge

Digitaliseringssamordnare
Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet arbetar på olika sätt för att digitalt tillgängliggöra arkiv. I det digitala landskapet öppnas fler möjligheter att dela och använda arkivinformation. Samtidigt möts man av många utmaningar när vill utnyttja dessa nya möjligheter. Johan Nordinge, digitaliseringssamordnare, Riksantikvarieämbetet och Maria Jonsson, e-arkivarie på Riksantikvarieämbetet delar med sig av erfarenheter.Johan är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021

13:50
Digitalt bevarande och tillgängliggörande av arkiv - metadata, smarta funktioner och tjänster
  • Hur arbetar du med metadata för att åstadkomma funktioner i tillgängliggörandet?
  • Hur tillgängliggör du information från e-arkivet till olika tjänster?
  • Hur arbetar du med att uppfylla behoven för både bevarande och tillgängliggörande?