Johan Nyman

Konsult, e-underskrifter
Certezza

Digital identifiering och e-underskrifter kan verkligen revolutionera digitaliseringen av högskoleadministrationen men för att få allt på plats är det många frågor som behöver besvaras. Området har skapat helt nya interaktioner mellan juridik, teknologi och informationshantering och det krävs mycket kunskap för att hålla koll på alla rättsliga regler och vilka tekniska metoder som krävs för att garantera bevarandet. Vilka ställningstaganden behövs kring införandet i verksamheten? Vilka strategiska val behöver göras och hur säkerställer man en säker hantering med hänsyn till lagkrav, rekommendationer och bevarande? Johan Nyman har länge följt utvecklingen kring eID och elektroniska underskrifter och har ett stort intresse för användarperspektivet. Han jobbar nu som konsult inom området på Certezza och har tidigare varit knuten till den finska högskolesektorn där han arbetat med studierelaterad IT-utveckling och införande av användning av e-underskrifter inom delar av studieadministrationen vid Åbo Akademi. Under denna föreläsning kommer han att dela med sig av praktiska erfarenheter och lärdomar kring Åbo Akademis och andra högskolors införande av e-underskrifter inom studieadministrationen och vilka vinster detta inneburit för verksamheten.Johan är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministratör 2023
31 maj

16:00
e-underskrifter i studieadministrationen – så har Åbo Akademi och andra finländska högskolor effektiviserat sin studieadministration med digital identitet och digitala underskrifter
  • Förändringsresan – så har e-underskrifter bidragit till en enklare och effektivare studieadministration
  • Vilka är de juridiska skillnaderna mellan analoga underskrifter på papper och digitala underskrifter i en e-handling?
  • Lärdomar och erfarenheter från införandet – vad blev effekterna i verksamheterna?
  • 5 råd och tips för en hållbar implementering och användning av e-underskrifter