Johan R Norberg

Professor i idrottsvetenskap och,
Utredare vid Centrum för idrottsforskning
Malmö universitet

I april i år presenterade Centrum för idrottsforskning rapporten ”Idrottsanläggningar – i dag och i morgon: Om behov, tillgänglighet och konkurrerande intressen.” I rapporten – som tillkom på uppdrag av regeringen bidrar forskare och experter med kunskap och perspektiv i frågor rörande anläggningar och ytor för idrott och fysisk aktivitet. Rapporten skildrar tydligt de många behov, utmaningar och konkurrerande intressen som präglar svensk anläggningspolitik. Johan R Norberg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och utredare på Centrum för idrottsforskning. Under anförandet presentera han den nya anläggningsrapporten och sammanfattar dess viktigaste resultat. Han kommer även att berätta om Centrum för idrottsforsknings nya regeringsuppdrag: ”Att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.” Kan detta bli ett första steg mot en nationell strategi för fler och bättre anläggningar och ytor för idrott och fysisk aktivitet?Johan är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

09:10
Samlad strategi för fler och bättre idrottsanläggningar – resultat från Centrum för idrottsforsknings nya rapport ”Idrottsanläggningar – i dag och i morgon”
  • Vad vet vi egentligen om dagens anläggningsbestånd i Sverige?
  • Stämmer det att idrottsytorna minskar?
  • Hur ser sambandet ut mellan idrottsanläggningar och idrottsdeltagande?
  • Blir det fler som idrottar om vi bygger mer?
  • Hur ska kommunerna prioritera mellan idrottsföreningarnas behov av anläggningar för tävlingsidrott och medborgarnas behov av ytor för motion och rekreation?
  • Varför är det så svårt att få till stånd en nationell anläggningspolitik?
  • Presentation av Centrum för idrottsforsknings nya regeringsuppdrag: Att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid