Johan Rindeborg

Administrativ chef
Tre Stiftelser

Tre Stiftelser är en kommunal stiftelse med 382 platser inom särskilt boende. Under anförandet berättar Johan om Tre Stiftelsers innovativa boende för äldre utifrån boenden som redan är byggda eller som ska byggas. Du får ta del av exempel på badrumslösningar, smart energibruk och solenergilösningar samt hur man genom dialog med marknaden fått fram innovativa lösningar i vård- och omsorgboende. Föreläsningen tar också upp välfärdsteknik i framtidens boende för äldre. Tre Stiftelser har jobbat med en uttalad ambition rörande välfärdsteknik i många år. De var bland annat först med att signera medicin digitalt och har på sju år passerat 5 miljoner signeringar.Johan är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

13:25
Planering och byggnation av framtidens tekniksmarta och miljömässigt hållbara vård- och omsorgsboenden
  • Att våga tänka nytt – Tre Stiftelser kommer att bygga 24 nya lägenheter som utmanar den traditionella synen på äldreboende
  • Hur skiljer sig våra nya boenden mot de vi har idag? Utformning av inne- och utemiljö, hygienutrymmen, miljövängligt byggande
  • Hur kommer välfärdsteknik in i planeringen av nya och befintliga boenden?
  • Människa och teknik – så får vi tekniken att användas i praktiken
  • Transaktion, information och strategisk data – så använder vi informationen som skapas i våra organisationer för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten