Johan Victor

Ledarskapsexpert
Ledarskap1

Rollen som registrator är i förändring och numera läggs ofta ett stort och viktigt ansvar på dig som registrator att leda och driva förändringar kring processer och arbetssätt kopplade till informationsförvaltningen. Du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. För att säkerställa en effektiv och rättssäker informationshantering för hela verksamheten krävs både samverkan, hållbara rutiner och en förmåga att förmedla denna kunskap till övriga anställda. Men hur kan man motivera handläggare och chefer och skapa ett engagemang kring vikten av en korrekt diarieföring?Johan utbildar och föreläser om ledarskap och personlig utveckling och kommer under denna föreläsning att ge dig konkreta verktyg för hur du skapar förtroende. Du kommer även att få tips om hur du kan använda dig av feedback för att skapa en lärande organisation som kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål.Johan är med som talare på konferensen Registrator 2023
30 mars

13:30
Ledare men inte chef – så utvecklar du din förmåga att leda som registrator
  • Ledarskap är förmågan att få någon att vilja följa dig – men hur gör man?
  • Att driva utveckling – hur skapar du motivation och får med dig alla på tåget?
  • Varför är feedback viktigt och hur kan du använda feedback som drivkraft för resultat och förändring?