Johan Wiktorin

Managing Partner
Intil

Johan Wiktorin har bred erfarenhet från försvaret och näringslivet när det gäller omvärldsanalys och informationssäkerhet. Han kommenterar ofta frågor inom dessa områden i media. Johan var projekledare för Kungl Krigsvetenskapsakademins projekt om cyberförsvar som bland annat resulterade i boken Cyberförsvaret – en introduktion.Johan är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
13 juni

09:00
Hotbilder mot offentlig sektor 2026
  • Aktörer
  • Metoder
  • Utanför boxen