Johanna Bolling

Förstelärare
Sanduddens skola, Ekerö kommun

Johanna är förstelärare i matematik på Sanduddens skola i Ekerö kommun. Hon har undervisat i matematik i hela grundskolan och de senaste åren har hon varit matematikutvecklare i Huddinge kommun där hon bland annat arbetat med undervisningsutveckling, handledning och att leda det kollegiala arbetet i matematik. Under denna föreläsning får du lyssna till hur man kan skapa engagemang, motivera elever och förändra inställningen till ämnet matematik.Johanna är med som talare på konferensen Matematiksvårigheter
Dag 2

10:10
Framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar elevers självförtroende och motivation för matematik
  • Hur kan vi skapa en lärmiljö som stärker elevers engagemang och ökar deras motivation?
  • Så kan vi skapa en motiverande undervisningen som främjar kunskapsutveckling hos elever med matematiksvårigheter