Johanna Ekeberg

Product owner
Pensionsmyndigheten

Johanna är förvaltningsledare och product owner för Pensionsmyndighetens externwebb. Tillsammans med det övriga webbteamet driver hon utvecklingen av den nya responsiva externwebben samt det nya arbetssättet för kundbehovsdriven webbutveckling. Johanna är också delaktig i myndighetens satsning för att stärka kundcentreringen och implementeringen av ett kundbehovsdrivet arbetssätt för hela myndigheten. Hon är certifierad senior projektledare med ett agilt förhållningssätt och har en bakgrund i gränslandet mellan verkamhet och IT, de senaste 11 åren inom bank/finans/försäkring.Johanna är med som talare på konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018