Johanna Kristensson

Logoped/Språk-, läs- och skrivutvecklare
Halmstads kommun

Johanna Kristensson är leg. logoped med uppdrag som språk-, läsoch skrivutvecklade i Halmstads kommun. Hon arbetar även på Oribi i Lund med utveckling av digitalt språk- och rättstavningsstöd. Hennes blogg ”Logopeden i skolan” kan du följa på logopedeniskolan.seJohanna är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
24 mars

15:25
Assisterande teknik och lärverktyg som en resurs i undervisningen och som ett effektivt stöd
  • Digitalt stöd för elevens språk- läs och skrivutveckling – att utgå från behoven och framgångsrikt implementera assisterande teknik och lärverktyg som en naturlig del av undervisningen
  • Vad säger forskningen om att använda digitalt stöd vid språkstörning och elever i språklig sårbarhet?
  • Appar, program och inbyggda funktioner i datorer, lärplattor och mobiltelefoner – exempel på olika lärverktyg och hur du nyttjar dem på bästa sätt
  • Praktiska exempel på när tillämpning av digitala verktyg har visat goda resultat när den traditionella undervisningen inte har räckt till
  • Hur tillrättalägga en god grund för en hel skola att ge adekvat stöd – stödstrukturer vid språkstörning och för elever i språklig sårbarhet