Johanna Wachtmeister

PhD i organisk kemi
Trossa AB

Johanna har en bakgrund som forskare i Organisk kemi och har efter det arbetat många år i läkemedelsindustrin med processutveckling för läkemedelstillverkning och som projektledare. Hon jobbar nu, sedan ca 8 år, som konsult med bland annat rådgivning och hjälp kring kemikaliefrågor och lagstiftning, håller utbildningar samt gör utredningar och revisioner.Johanna är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
23 november

11:10
Så hanterar du kemikalier i laboratorium på ett säkert och miljömedvetet sätt
  • Aktuella lagar och rekommendationer som rör kemikaliehantering – regler för leverantörer, hantering och förvaring, brandfarligt, avfall, transport etc.
  • Vad ska man tänka på vid hantering av kemikalier?
  • Vilka åtgärder är viktiga att utföra vid hantering av kemikalier?
  • Så hantera spill samt kemikalieavfall