Johanna Wachtmeister

PhD i organisk kemi
Trossa AB

Johanna har en bakgrund som forskare i Organisk kemi och har efter det arbetat många år i läkemedelsindustrin med processutveckling för läkemedelstillverkning och som projektledare. Hon jobbar nu, sedan ca 8 år, som konsult med bland annat rådgivning och hjälp kring kemikaliefrågor och lagstiftning, håller utbildningar samt gör utredningar och revisioner.Johanna är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium
23 november

11:10
Så hanterar du kemikalier i laboratorium på ett säkert och miljömedvetet sätt
  • Aktuella lagar och rekommendationer som rör kemikaliehantering – regler för leverantörer, hantering och förvaring, brandfarligt, avfall, transport etc.
  • Vad ska man tänka på vid hantering av kemikalier?
  • Vilka åtgärder är viktiga att utföra vid hantering av kemikalier?
  • Så hantera spill samt kemikalieavfall