Johanna Wiklander

Strategisk samhällsplanerare, projektledare FöP Bergsbrunna
Uppsala kommun

Johanna Wiklander har under sin yrkeskarriär arbetat med en rad uppdrag med stadsbyggnadsinriktning och andra typer av strategiska projekt kopplat till byggande och planering, dels har hon varit lärare, handledare och kritiker på arkitektbildningen på KTH i ämnet stadsbyggnad och slutligen deltar hon aktivt i det offentliga samtalet om stadsbyggnad i Stockholm genom att återkommande anlitas som moderator och workshopledare i stadsbyggnadssammanhang. Hon kommer senaste från Linköpings kommun där hon arbetade som stadsarkitekt innan hon fick hennes nuvarande tjänst som samhällsplanerare på avdelningen för Strategisk planering i Uppsala kommun.Johanna är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

11:25
Hur arbeta strategiskt vid förtätning och nybyggnation för att uppnå framtidens nya och hållbara stadsmiljö
  • Så skapar vi framtidens nya stadsmiljö där innovation, närhet och mervärde är ledorden
  • Så skapas utrymme för mer än 10 000 nya bostäder och 5 000 nya arbetsplatser genom ett fördjupat översiktsplanarbete