Johannes Asp

VD och medgrundare
Mobility46

Johannes Asp är medgrundare och VD för Mobility46, ett ledande teknikbolag inom affärssystem för digitalisering av parkering, elbilsladdning och därtill kopplad mobilitet. Verksamheten startade 2012 och Mobility46 är upphovsmän till konceptet – Framtidens Parkeringsgarage! Framtidens parkeringsgarage består av färre antal bilar på gatorna och bättre optimerade parkeringsgarage med fler delade elfordon. Mobility46:s kunder är fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, parkeringsbolag och kommuner. Johannes är invald i Leaders in SaaS och har lång erfarenhet av digitalisering och affärsutveckling inom parkering, mobilitet och elbilsladdning och är styrelseordförande i Elbilio och sitter i Advisory Board för SF Invest.Johannes är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

15:40
Statsutveckling och parkering för en attraktivare stad – alternativa användningsområden, flexibla parkeringstal och vilka åtgärder som finns för att påverka efterfrågan på bilparkering
  • Hur kan parkeringsbranschen bidra till hållbar mobilitet och hur kan man påverka efterfrågan på parkering?
  • Så kan kommunerna modernisera sina bilparkeringsnormer och skapa möjlighet för anpassade bilparkeringstal till specifika exploateringsprojekt
  • Cirkulär delningsekonomi – hur använda oss av parkeringsyta som mobilitetshubb för hållbar statsutveckling?