Johannes Torstensson

Projektledare LSS
Humana

Humana ligger bakom några av Sveriges mest moderna LSS-boenden där de tänker nytt kring behovsanpassning och att sätta brukarens behov i centrum. Under anförandet kommer Kristoffer som ansvarar för de ”hårda” delarna debattera mot Johannes som arbetar med de ”mjuka” delarna på ett LSS-boende. Få en helhetssyn över hur du kan utforma och driva ett LSS-boende samt hur de når sina respektive mål – fast på olika sätt.Johannes är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

11:45
Hur du tar ett helhetsgrepp över utformning och arbetssätt för att skapa framtidens LSS-boende
  • Hur uppnår du en hög levnads- och arbetsmiljö för brukarna och personalen?
  • Att utmana förlegade idéer om boenden som leder till utveckling och förändring
  • Så skapar du en bra boendemiljö utan institutionskänsla – framgångskoncept
  • Arbetssätt och strategier för en bättre LSS-verksamhet och boende med ökat inflytande från brukare och personal
  • Praktiska erfarenheter om inredning, ljussättning och hjälpmedel