Jon Fleck

Systemarkitekt
Skatteverket

Skatteverket rankas ofta högt när de kommer till det allmänna anseendet för myndigheter. En viktig del av förklaringen är det stora digitaliseringsarbete som gjorts med införande av smarta och smidiga e-tjänster tillsammans med ett stort fokus på kundupplevelse och service. Transaktionsvolymerna för e-legitimation är väldigt stora och varje år tas nya rekord när fler och fler svenskar lämnar in sin deklaration digitalt. ITverksamheten är omfattande med en komplex och varierad IT-miljö och här finns mycket erfarenhet vad gäller elektronisk identifiering och underskrift. Jon Fleck arbetar som säkerhetsfokuserad lösningsarkitekt på Skatteverket, med ansvar för e-identifiering via e-legitimation samt e-underskrifter, för samtliga publika e-tjänster. Under denna föreläsning kommer han att berätta om hur Skatteverket jobbar för att skapa säkra e-tjänster med stöd av e-legitimationer och elektroniska underskrifter och hur de utvecklar dessa för att upprätthålla säkerhet och tillit.Jon är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

14:20
Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering och underskrift – så utvecklar Skatteverket sina identifierings- och underskriftslösningar
  • Single Sign-On på Skatteverket – så har vi integrerat applikationer och tjänster till en central lösning som knyter samman organisationens olika identitetskällor
  • Om att tillåta lägre tillitsnivåer för att kunna bredda mot nya målgrupper – hur ser vi på detta?
  • Hur kan man anpassa på bästa sätt för att möta upp de krav som ställs på e-underskrifter såväl externt som internt?
  • E-legitimation i tjänsten – hur når man upp till kraven på fungerande och säkra sätt att identifiera medarbetare i tjänsten?
  • Vilka är de stora utmaningar på området just nu och hur ser utvecklingsplanerna ut framåt?