Jonas Appelqvist

IT- och informationssäkerhetskonsult
Certezza

Det finns ett gap mellan regleringen av e-underskrifter och verkligenheten. För att förstå att tolka regleringen behövs också förståelse för hur tekniken faktiskt hänger ihop. Syftet med föreläsningen är att bringa klarhet i lagstiftningen och regleringen på området och vad den faktiskt betyder och vilka praktiska utmaningar det innebär. Det finns många lösningar på problemen men tyvärr ger dessa många gånger nya problem då få har förståelse för helheten. Jonas Appelqvist är IT- och informationssäkerhetsexpert på Certezza som är ett oberoende informations- och cybersäkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor i områden från juridik ner till kvalitativa slumptal. Jonas har mer än tjugofem år inom IT-branschen och är rådgivare åt många kunder inom området elektroniska underskrifter.Jonas är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
24 oktober

14:40
Gapet mellan regleringen av e-underskrifter och verkligheten – vad kräver regleringen och varför når nästan ingen upp till den?
  • Måste personnumret finnas med i underskriften för att den ska vara giltig? Krävs tidsstämplar, och vad är ens en tidsstämpel? Kan offentlig förvaltning neka en elektroniskt underskriven handling?
  • Vad är en elektronisk underskrift rent tekniskt i praktiken och vilka hinder och möjligheter ger det?
  • Vad krävs för att offentlig sektor ska lita på elektroniskt underskrivna handlingar från andra organisationer eller direkt från medborgare?
  • Hur arkiverar man en elektroniskt underskriven handling?