Jonas Christensen

Juris dr. i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik

Jonas Christensen är miljöjurist och specialiserad på den juridik som förekommer på ett bygg- och miljökontor, såsom tex miljörätt, plan- och byggrätt samt därtill hörande förvaltningsrätt och övrig offentlig rätt. Ekolagen miljöjuridik stöttar kommunala miljöförvaltningar med fortbildning samt med juridiskt understöd i tillsyns- och tillståndsprocesserna. Jonas har själv erfarenhet av att ha arbetat som jurist på Uppsala kommuns miljökontor samt en kort vända på Livsmedelsverket och på Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm. Jonas har tidigare varit universitetslektor i miljörätt på Uppsala universitet och är sedan över tjugo år tillbaka huvudlärare på kursen Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare. Han föreläser även för blivande miljöinspektörer på Stockholms universitet och utbildar även miljönämnder över hela landet. Jonas är en mycket uppskattad föreläsare som med stark förankring till miljökontorets vardag kan konkretisera miljöjuridiken på ett pedagogiskt sätt. Under denna föreläsning kommer du att få en översiktlig genomgång av lagstiftning och aktuella rättsfall som hjälper dig hantera juridiska utmaningar som rör bristfällig inomhusmiljö.Jonas är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

09:10
Juridik för miljö- och hälsoskyddsinspektörer – vad är viktigt för att skapa en rättssäker tillsyn och handläggning vid bristfällig inomhusmiljö?
  • Att arbeta som tillsynsperson i en politiskt styrd organisation – hur kan man hantera utmaningar och möjligheter i en komplex roll?
  • Hur skapas en rättssäker ärendehantering kring bristfällig inomhusmiljö? – juridiska utmaningar kring klagomålsärenden och viktiga lagar som styr från tillsyn till beslutsfattande
  • Vi går igenom de grundläggande hälsoskyddsreglerna i miljöbalken
  • Vem ska vara adressat i ett hälsoskyddsärende?
  • Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och lärdomar från rättsfall och domstolsavgöranden