Jonas Christensson

Komfortutvecklare
Saint-Gobain

Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, fågelkvitter, vindsus från träden och mänskliga röster. Problemet är att i dagens samhälle möter vi en ljudmiljö med väldigt få naturliga ljud. Jonas är, förutom komfortutvecklare på Saint-Gobain ansvarig för Ljudskolan.se och har under många år studerat hur ljud påverkar människor. Under föreläsningen får du ta del av, utifrån tre myndigheter; Boverket, Folkhälsomyndigheten samt arbetsmiljöverket, kraven gällande ljudmiljön inomhus.Jonas är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

13:00
Ljudmiljö inomhus – vilka typer av mätningar krävs vid olika ärenden och hur tolkar du resultaten?
  • Hur påverkar ljudmiljöer inomhus människor och hur kan du som hälsoskyddsinspektör gå tillväga för att kunna skapa dig en uppfattning om problemet?
  • Vilka akustiska krav är rimliga att ställa på olika parter när det gäller utredning och åtgärder?
  • Vilka typer av mätningar krävs i olika situationer och hur tolkar du resultaten?