Jonas Christensson

Komfortutvecklare
Saint-Gobain

Under tusentals år har vårt hörselsinne utvecklats utomhus, i en miljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, fågelkvitter, vindsus från trädkronor och mänskliga röster. Problemet är att dagens människor möter en ljudmiljö med väldigt få naturliga ljud. Jonas Christensson har i många år studerat hur olika ljudmiljöer påverkar människor, speciellt i kontors- och undervisningslokaler. Han är medlem i den kommitté som skriver den svenska ljudstandarden för bl.a. skolor och kontor. Jonas är en duktig pedagog och mycket uppskattad föreläsare. I föreläsningen kommer Jonas att gå igenom aktuella myndighetskrav från Boverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Han kommer också att ge tips på hur vi ska göra för att skapa bra ljudmiljöer inomhus.Jonas är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2022

14:35
Ljudmiljöer inomhus – vilka typer av mätningar krävs och hur bedöma och åtgärda risker för att skapa bättre ljudmiljöer inomhus?
  •  Hur påverkar ljud människor?
  • Vilka akustiska mått är viktiga att kontrollera?
  • Vilka ljudkrav ställer myndigheterna?
  • Vilka krav är rimliga att ställa på projektörer, entreprenörer och leverantörer?
  • Hur säkerställer du att de akustiska kraven uppfylls?