Jonas Edström

Public Policy Manager
Roche AB


Framtidens kontor och arbetssätt 2021