Jonas Ek

Projektledare Digital hälsa
RISE

Många kommuner satsar idag på att införa digitala och hållbara lösningar för att förenkla och förbättra vardagen för äldre och personal på särskilda boenden. Ett exempel på det finns i Haparanda kommun och i Hudiksvalls kommun, där man samarbetar med RISE och Riksbyggen inom ramen för innovationsprojektet ”Äldreboende Flaggskeppet”. Projektet syftar till att få fördjupade kunskaper kring hur man kan bygga framtidens boende för äldre genom att ha fastigheten som nav för datainsamling och utbytande av data. Nyckeln är att förstå hur man bäst samlar in och hanterar data. Data som sedan kan användas på många olika sätt, av kommunen, verksamheten, regionen, individen och förvaltningen. Genom en ökad förståelse kring detta är förhoppningen att man kan öka förutsättningarna för en mer kostnadseffektiv verksamhet, god arbetsmiljö och framförallt en ökad livskvalitet för de boende där. I föreläsningen möter du Malin Edlund Fransson och Jonas Ek som båda är seniora experter inom digitalisering inom vård och omsorg på RISE. De berättar om de första resultaten från detta spännande projekt.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
31 mars

16:05
Digitalisering, datadriven utveckling, IoT – innovation vid utveckling av framtidens smarta boende för äldre
  • Hur planerar och utvecklar du framtidens boende för äldre i syfte att skapa maximal nytta för hyresgäster och personal?
  • Hur säkrar du utvecklingen av hållbara och nyttoskapande digitala lösningar på boendet?
  • Hur kan fastigheten användas som ett nav för datainsamling och utbyte av data?
  • Hur kan framtidens smarta fastighet bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet, god arbetsmiljö och en ökad livskvalitet för hyresgästerna?
  • Haparanda och Hudiksvall i täten – presentation av pågående utvecklingsprojekt av trygghetsbostäder och särskilda boenden