Jonas Falk

Arkitekt och partner
Strategisk Arkitektur

Hur ska vi se på arbete från hemmet vs kontoret, och hur skapar vi ett kontor som är värt resan dit? Jonas Hurtigh Grabe och Jonas Falk är pionjärer inom nytänkande kontorslösningar. De delar båda under denna föreläsning med sig av de insikter och lärdomar de har skaffat sig genom att hjälpa en stor mängd kunder på deras resa mot ett nytt kontor och nya arbetssätt. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Kan vi börja dra slutsatser av vad som fungerar och inte?Jonas är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
18 oktober

13:30
Trendspaning kring framtidens kontor och arbetssätt – nuläge, trender och framtidsspaning
  • Vad vet vi om hur kontoren används och vad som fungerar bra respektive dåligt?
  • Hur kan vi sluta gissa och istället basera våra beslut på fakta eller medvetna antaganden?
  • Vad gör vi på kontoret, och ser vi skillnader mellan före respektive efter pandemin?
  • Hur skapar vi hållbara kontor trots en allt snabbare föränderlig verklighet?
  • Vad motiverar medarbetarna att självmant vilja arbeta på kontoret istället för hemma?
  • Hur dimensionerar vi kontoret med så många osäkra rörliga parametrar?
  • Hur skapar vi kontor som är värda resan dit?