Jonas Falk

Arkitekt och partner
Strategisk Arkitektur


Jonas är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023