Jonas Funseth

Verksamhetschef
Uppsala kommun

Uppsala kommun har vid flera tillfällen uppmärksammats för att arbeta på ett bra sätt med sin LSS-verksamhet. En viktig del bakom framgången är det kontinuerliga arbetet med kompetensutveckling av personalen. Under anförandet får du lyssna till Uppsala kommuns erfarenheter av arbetsplatslärande.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
25 maj

13:30
Så utvecklar vi medarbetarnas kompetens genom arbetsplatslärande för att skapa kvalitet
  • Kompetenslyft – att genom en satsning på arbetsplatslärande nå en ökad kvalitet
  • Hur vi utformade arbetsplatslärandet för att det skulle matcha individens behov