Jonas Hurtigh Grabe

Arbetsplatskonsult
Veldhoen + Company

Jonas Hurtigh Grabe och Jonas Falk är pionjärer inom nytänkande kontorslösningar. De delar båda under denna föreläsning med sig av de insikter och lärdomar de har skaffat sig genom att hjälpa en stor mängd kunder på deras resa mot ett nytt kontor och nya arbetssätt. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? Kan vi börja dra slutsatser av vad som fungerar och inte?Jonas är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
28 mars

11:30
Framtidens kontor och arbetssätt – nuläge, trender och framtidsspaning
  • Hur har kontorens lösningar och arbetssätt förändrats under de senaste åren och vad kommer vi att se för förändringar framöver?
  • Hur du går vidare för att utveckla potentialen hos aktivitetsbaserade kontor när det gäller produktivitet och medarbetarupplevelse
  • Hur kombinerar du de agila teamens krav på fasta ytor med flexibiliteten i ett aktivitetsbaserat kontor?
  • Vad har vi lärt oss om vikten av rätt dimensionerade kontor och vad är rätt?
  • Vilka lärdomar och erfarenheter har vi från de senaste årens aktivitetsbaserade kontor?
  • Så har vi genomfört världens största ”jobba hemifrån test” under pandemin – konsekvenser för vårt kommande arbete