Jonas Lindgren

Signalskyddschef, Nationell projektledare ”Säkra kommunikationer”
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Jonas har varit en av projektledarna för det nationella projektet Säkra kommunikationer inom Länsstyrelserna. Projektet syftade till att införa säkra kommunikationer för alla 21 länsstyrelsernas samarbetspartners i och inför fredstida kriser samt höjd beredskap. Projektet har tagit fram ett koncept för kommunikation och hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information upp till säkerhetsklass Begränsat Hemlig.Jonas är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

15:35
Säkra kommunikationer – nya möjligheter att säkert skydda känslig information vid elektronisk överföring
  • Hur länsstyrelserna arbetar med att höja förmågan till säkra kommunikationer, nationellt och regionalt
  • Säkra kommunikationer ställer krav på säker informationshantering i hela kedjan
  • Vad är konceptet Signe kryptodator och hur det togs fram?