Jonas Nilsson

Förstelärare Stordammens skola
Uppsala kommun

Jonas Nilsson har arbetat som idrotts- och svensklärare sedan år 2000, varav sju år i ett utsatt område i södra Stockholm. Under hela sin lärargärning har han intresserat sig för metoder, vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som bidrar till goda elevresultat, studiero och ett meningsfullt sammanhang. Tillsammans med universitetslektorn Martin Karlberg har han skrivit boken ”Handbok i klassrumsledarskap” som gavs ut hösten 2020.Jonas är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

15:55
Trygghetsskapande arbete i praktiken
  • Så förebygger och hanterar du utmanande och aggressivt beteende från elever
  • Vikten av samsyn och konsekvent agerande från skolpersonalen för framgångsrikt trygghetsarbete