Jonas Nilsson

Förstelärare Stordammens skola
Uppsala kommun

Jonas Nilsson har arbetat som idrotts- och svensklärare sedan år 2000, varav sju år i ett utsatt område i södra Stockholm. Under hela sin lärargärning har han intresserat sig för metoder, vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som bidrar till goda elevresultat, studiero och ett meningsfullt sammanhang. Tillsammans med universitetslektorn Martin Karlberg har han skrivit boken ”Handbok i klassrumsledarskap” som gavs ut hösten 2020.Jonas är med som talare på konferensen Trygghet och studiero i skolan

11:15
Ledarskap i klassrummet – att utifrån struktur och tydlighet skapa studiero och en trygg lärmiljö
  • Relationskapande arbete och ett tydligt ledarskap – grunden för att skapa lugn och ro i klassen
  • Hur kan läraren utveckla sitt ledarskap för att undervisningsmiljön ska kännas trygg för alla?
  • Hur kan läraren arbeta med struktur, tydlighet och positiv återkoppling för att lyckas?