Jonas Nilsson

CISO
SKR

Jonas Nilsson är Chief Information Security Officer, CISO, och informationssäkerhetsspecialist på Sveriges Kommuner och Regioner. Han har lång erfarenhet av arbete med informationssäkerhet inom det privata, hälso- och sjukvården samt myndigheter. Han kan svara på de flesta frågorna inom strategiskt, taktiskt och operativt informationssäkerhetsarbete.Jonas är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
3 februari

14:00
Att göra en informationssäker digitaliseringsresa!
  • Vad kännetecknar en god informationssäkerhetskultur och hur skapar vi förutsättningar för att både ledning och enskild medarbetare uppnår den?
  • Så utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och integrerat informationssäkerhetsarbete i hela verksamheten
  • Hur ser vi till att olika informations- och transaktionsflöden fungerar och behandlas på ett korrekt sätt avseende konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet?
  • Vad krävs för att upprätthålla en god digital informationssäkerhet över tid?