Jonas Schånberg

Polis och övningsledare
Polisen

Jonas arbetar för närvarande som vakthavande befäl i polisregion Öst med säte i Linköping. Har tidigare tjänstgjort som regional insatsledare, yttre befäl, hundförare och ingripandepolis. Vid sidan av den ordinarie tjänsten som vakthavande befäl verkar Jonas även som utbildare och instruktör inom PDV (Pågående Dödligt Våld)/terror med inriktning på samverkan av blåljusaktörer samt polisiärt metodarbete vid efterforskning av försvunnen person (EFP). Han har bland annat genomfört en taktisk utbildning i Green bay, USA, inom kategorin ”active shooter” (den amerikanska motsvarigheten till PDV) samt deltagit i den internationell kursen ”Medical Response to Major Incidents & Disasters” på Karolinska sjukhuset. Kursens innehåll fokuserade primärt på omhändertagande vid masskadesituationer med särskilt fokus på terroristrelaterade scenarier.Jonas är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

13:00
Pågående Dödligt Våld – så hanterar polisen larm om PDV i skolan och hur du som skolpersonal bör agera vid en krissituation
  • Hur kan man upptäcka och identifiera ett allvarligt hot?
  • När är det dags att larma 112 och vad kan skolpersonal och elever förvänta sig när polisen kommer?
  • Att öva och träna för kris – mental förberedelse om väpnat våld i skolan och insikter om olika handlingsalternativ för att minimera skadeutfallet vid en PDV-situation