Jonas Södergren

Tekniskt ansvarig Jobtech Development
Arbetsförmedlingen

Jonas Södergren arbetar med utveckling och IT-arkitektur och ansvarar för Arbetsförmedlingens Jobtechsatsning. Han är en av Sveriges mesta förespråkare för open source och är en av initiativtagarna till NOSAD. Jonas fokuserar på att bygga öppna system.Jonas är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023
25 april

11:00
Kundfokuserad digitalisering av Arbetsförmedlingen – för en bättre kundupplevelse och ökad effektivitet
  • Så kan nya processer och arbetssätt möta det ökade behovet av tjänster och förbättra kundupplevelsen?
  • Hur kan smart teknik frigöra tid för att bättre effektivitet i tjänsterna till arbetssökande och arbetsgivare?
  • Hur delning av kunskap ökar takten i den digitala transformationen av offentlig sektor