Jonas Stenlund

Rektor Maja Beskowgymnasiet
Umeå kommun

I Umeå kommun arbetar man idag utifrån av politiken beslutade ”Skolstruktur 7 – 9 och Skostruktur F – 6” vilket innebär att man planerar och genomför om- och utbyggnad av ett antal befintliga skolor. Som ett viktigt underlag för detta har man fram lokalprogram som svarar mot önskad kapacitet enligt skolstruktur. Lokalprogrammen lutar sig starkt mot kommunens funktionsprogram för grundskola. I föreläsningen möter du Karin Nylén, fastighetsförvaltare, Umeå kommun och Jonas Stenlund, rektor Maja Beskowgymnasiet, Umeå kommun. De delar med sig av kommunens arbete med lokalstrategier kopplat till skolbyggnation. Karin och Jonas berättar bland annat om om- och utbyggnation av Maja Beskowgymnasiet – ett mycket lyckat lokal- och verksamhetsutvecklingsprojekt, där verksamheten har varit i drift i den ombyggda skolan sedan september 2019.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

14:20
Om- och utbyggnation av skolor – lokalstrategier och byggnation för attraktiva och hållbara skolmiljöer
  • Om- och utbyggnation av en högstadieskola och gymnasieskola – varför valde vi att bygga om istället för att riva och bygga nytt?
  • Tidig planering och strukturöversyn över samtliga skollokaler för att se olika handlingsalternativ och konsekvenser
  • Hållbar skolbyggnation med certifiering av såväl byggnation som drift
  • Så utvecklade vi moderna lärmiljöer som är hållbara i många år trots skiftningar i elevantal och pedagogik
  • Hur klassrum och studieytor stöttar verksamheten och underlättar för lärare och elever
  • Lärdomar och erfarenheter från att ha haft verksamheten i drift under några år