Jonas Tannerstad

Chef el och automation
Örebrobostäder

Jonas Tannerstad är chef för el och automation och ansvarar för tekniska installationer på Örebrobostäder. Han har flerårig erfarenhet av energieffektivisering och effekthantering i fastighetsbranschen. Jonas har en lång erfarenhet som omfattar både nationellt och internationellt arbete, erfarenhet som han nu vill använda för att industrialisera fastighetsbranschen. Han ser Örebrobostäder och Örebro som ett stort maskinutvecklingsprojekt och fattar beslut baserat på denna bild. Jonas blev årets energirådgivare 2012 samt fick Örebroregionens energipris som årets inspiratör 2014.Jonas är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 2

10:10
Från energieffektivisering till en smart stad

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för mänsklighetens ödesfråga – det vill säga klimatutmaningen. Branschen står nu inför ett tekniskt paradigmskifte, då teknikval blir företagsstrategiska beslut. Men vilka hinder kan uppstå och hur kan tekniska och ekonomiska risker minimeras? Branschen behöver genomgå en mental förflyttning där utgångspunkten är att se enskilda projekt som en del av en helhet. Detta förändrade synsätt tvingar fram ett förhållningsätt som blir själva grunden för att bygga smarta städer. Under denna presentation kommer Jonas Tannerstad beskriva beprövad erfarenhet kring hur hus bli smarta och smarta tillsammans, och hur byggnader blir en del av lösningen av den utmaning som nu finns med effektuttag i elnätet.