Jonas Torle

Arkitekt
Tengbom arkitekter

I föreläsningen möter du Jonas Torle och Matt Petterson, båda mycket erfarna arkitekter från Tengbom arkitekter. Under föreläsningen berättar de om processen bakom lyckade byggnationer av vård- och omsorgsboenden för äldre utifrån två uppmärksammade byggnationer. Föreläsningen ger dig metoder och arbetssätt i den tidiga planeringen och under projektet som kännetecknas av kunskapsbaserade arbetssätt, innovation och samverkan för att nå ett lyckat projekt. Du får ta del av erfarenheter från uppförandet av Haga Park vård- och omsorgsboende i Båstad som fick kommunens utmärkelse ”Årets arkitekturpris 2020”. Haga Park är ett boende där kvalitet och värdighet står i centrum med satsningar på trygghet, ljus, grönska, multifunktionalitet och hög orienterbarhet. Därtill får du ta del av erfarenheter från uppförandet av Mejeriet i Vaggeryds kommun. Byggnationen har uppmärksammats för en god planering i tidiga skeden vilket har resulterat i kloka kvadratmeter med aktivitetshus, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i ett. Förr ett Mejeri. Nu ett toppmodernt boende där mötet mellan människa och högteknologi är i fokus.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
24 maj

13:25
Processen bakom lyckade byggnationer av boende för äldre – kloka satsningar och innovativa lösningar
  • Senaste utvecklingen vad gäller framtidens boende för äldre – kloka och funktionella kvadratmeter
  • Att skapa en planeringsprocess som utmanar förlegade idéer om boenden och som istället leder till utveckling och förändring
  • Hur utveckling av ett boende kan leda till så mycket mer som gagnar hela äldreomsorgen och staden – byggnation av boende som ett strategiskt kommunprojekt
  • Hur planerar du med personalen, boende och anhöriga och där behoven är vägledande i innovationsarbetet för att hitta lösningar?
  • Erfarenheter från nya vård- och omsorgsboenden för äldre i Båstad och Vaggeryd