Jonas Tronêt

Press- och kriskommunikationsansvarig
Västerås stad

Jonas är ansvarig för utveckling av Västerås stads press- och kriskommunikationsarbete och var även funktionsansvarig för kommunikationsfunktionen i staben vid den stora branden i Västmanland 2014. Jonas var tidigare journalist på TV4.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
1 juni

13:15
Struktur, metodik och samverkan i det interna arbetet sätter grunden för effektiv extern kommunikation i kris
  • Framgångsrik stabsmetodik som förenklar arbetet vid en extraordinär händelse eller kris
  • Vikten av samarbete inom organisationen och mellan kommunikatörer för att lyckas pricka rätt med kriskommunikationsarbetet oavsett samhällsstörning