Jonas Walfridsson

Leg logoped
Talkliniken Danderyds sjukhus

På Talkliniken Danderyds sjukhus, Sveriges största logopedklinik med nästan åttio logopeder, togs förra året emot över femhundra remisser gällande utredning av räkneförmåga – dyskalkyli. Talkliniken är den enda verksamhet som har i uppdrag av Stockholms läns landsting att utreda dyskalkyli. På kliniken utreder och behandlar man också barn och vuxna med röstproblem, svårigheter att tugga och svälja, språk- och talsvårigheter och stamning. Under denna föreläsning kommer Jonas att berätta hur det går till när de utreder räknesvårigheter.Jonas är med som talare på konferensen Matematiksvårigheter
Dag 2

08:40
Att utreda dyskalkyli – matematiksvårigheter
  • Att utreda eller inte – när ska man göra en utredning kring dyskalkyli?
  • Att diagnostiseras dyskalkyli – så går en utredning till!
  • Så skiljer sig dyskalkyli från andra typer av räkne- och matematiksvårigheter i utredningen
  • Vad händer efter utredningen – vägledning till pedagoger