Jonas Wallman

Fritidspedagog
Folkparksskolan, Norrköpings kommun

Hur får du med dig alla på tåget för att utveckla kvaliteten i verksamheten och säkerställa att den nya skrivelsen i läroplanen blir verklighet? Fritids har alltid handlat om aktiviteter och vad eleverna gör – hur för du in de nya värdena vi inte är vana att ha med så som inlärningsbegrepp, förmågor och måluppfyllelse? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du implementerar de nya skrivelserna i praktiken och hur du skapar ett fritidspedagogiskt lärande från morgon till kväll. Jonas Wallman är en känd profil inom fritidspedagogiken och föreläser på ett inspirerande sätt om hur du bygger upp en modern fritidspedagogisk verksamhet som utifrån styrdokument sätter fritidshemmet, dess lärande och eleven i centrum.Jonas är med som talare på konferensen Fritidshem 2022
Dag 1

13:30
Att utveckla förmågor – så implementerar du de nya skrivelserna i läroplanen i praktiken
  • Att skapa en verksamhet enligt uppdraget – hur får du med dig alla på tåget?
  • Hur kan vi utmana eleverna på rätt nivå och ge dom möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter?
  • Hur kan vi arbeta för att skapa mer delaktighet och ge barnen mer inflytande över verksamheten?
  • Fritidshemmets årshjul med lov och temaveckor – hur planerar du för spännande aktiviteter att se fram emot?