Jonas Wallman

Rektor, föreläsare och
fortbildare inom fritidshem
Norrköpings kommun

Läroplanen betonar att fritidshemmet ska komplettera undervisningen i skolan och att undervisningen ska erbjuda elever en meningsfull fritid och stimulera deras utveckling och lärande. Men hur skapas ett helhetsperspektiv på undervisningen där tydliga mål och syften också överensstämmer med elevernas intressen och behov? Under denna föreläsning kommer Jonas att dela med sig av hur aktuell forskning om fritidshemmet kan översättas till praktik i fritidshemmets vardag och bidra till ert utvecklingsarbete med eleverna i fokus. Jonas Wallman brinner för det fritidspedagogiska lärandet och den utveckling som fritidshemmets verksamhet erbjuder eleverna. Jonas är fritidspedagog med lärarlegitimation och var tidigare verksam på Folkparksskolan i Norrköpings kommun. Numera arbetar han som rektor i förskolan. Utifrån sin tro på fritidspedagogiken som en framtids- och framgångspedagogik skriver han krönikor i tidningen Fritidspedagogik och är även redaktör för boken Fritidspedagogiskt lärande på Lärarförlaget. Han är en mycket uppskattad fortbildare och föreläsare med just fritidspedagogik som hjärtefråga och fokusområde.Jonas är med som moderator och talare på konferensen Fritidshem 2024
26 januari

09:10
Fritidspedagogisk didaktik – hur skapas hållbar kunskap och meningsfullt lärande i ett helhetsperspektiv?
  • Fritidshem på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – vad innebär det i praktiken?
  • Hur lyckas vi med balansgången mellan styrdokument och elevens intressen och behov samt planerad och spontan undervisning?
  • Om att utmana eleverna på rätt nivå – så skapas möjligheter att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter
  • Hur kan vi på bästa sätt organisera undervisningen för att skapa en hållbar verksamhet för både elever och pedagoger?
  • Så skapas kreativa miljöer som inbjuder till lek, återhämtning, lärande och samspel
  • Fritidspedagogiken som framtids- och framgångspedagogik – om varför vårt arbete nu är viktigare än någonsin