Jonas Wångsell

Affärschef Badhus
NCC

Catharina är erfaren byggentreprenör som har projekterat och byggt ett flertal badanläggningar. Hon har medverkat i hela processen från ax till limpa och kommer att dela med sig av de erfarenheter badhusgruppen samlat på sig under resans gång från projektens alla faser: Marknad, Förstudie, Projektering, Produktion, Drift och Garanti. Jonas är övergripande ansvarig för badhus inom NCC och har en lång erfarenhet som entreprenör. Han arbetar idag främst i de tidiga skedena av projekten med fokus på affären, ekonomi, organisation och samverkan i kombination med att driva avdelningen NCC Badhus och utveckla konceptet.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 1

09:40
Så bygger du en attraktiv och hållbar badanläggning – strategiska vägval att ta hänsyn till
  • Hur processen ser ut vid de olika stadierna – från planering till färdig anläggning
  • Hur bygger och utformar du ett komplett badhus som är hållbart och aktuellt nu och i framtiden?
  • Hur tar du hänsyn till målgruppens behov och önskemål vid planering och byggnation av badanläggning?
  • Goda exempel från lyckade, färdigställda badanläggningar