Jonas Wångsell

Affärschef Badhus
NCC

Jonas är övergripande ansvarig för badhus inom NCC och har en lång erfarenhet som entreprenör. Han arbetar idag främst i de tidiga skedena av projekten med fokus på affären, ekonomi, organisation och samverkan i kombination med att driva avdelningen NCC Badhus och utveckla konceptet.Jonas är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2022
19 januari

10:50
Processen bakom en lyckad badhusbyggnation – konkreta tips och erfarenheter från Sveriges ledande entreprenör inom badhus
  • Från behov till förfrågningsunderlag – de beslut och val du gör i starten följer med hela processen
  • Ekonomi – att hålla projektet inom de ekonomiska ramarna
  • Projektering – hur tar man beslut för att uppnå önskad kvalitet, funktion och beständighet?
  • Byggnation – säkerställandet av badhusets produktion
  • Överlämnande och brukartid – att lyckas med överlämning, drift och skötsel
  • •Goda exempel från lyckade, färdigställda badanläggningar