Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Jonatan Blomgren

Arkitekt
NIRAS Arkitekter

SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal för förskolebyggnader som SKL´s medlemmar kan avropa på. Inom ramen för denna funktionsupphandling har NIRAS Arkitekter tagit fram ett funktionsprogram för förskolorna. Under anförandet presenterar Jonatan och Sara det aktuella resultatet som väntas vara färdigt i februari 2020.Jonatan är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

08:40
Förskolebyggnader på ramavtal – presentation av aktuell funktionsupphandling och funktionsprogram
  • Funktionsprogrammet för förskolor inom ramen för SKL´s ramavtal för förskolor
  • Vilken är målsättningen med funktionsprogrammet?
  • Hur har vi tagit fram funktionsprogrammet och vilka har varit delaktiga?
  • Vilka är de pedagogiska och funktionella tankarna för förskolorna och dess utformning?
  • SKL´s ramavtal och resultatet av upphandlingen
  • Hur är det tänkt att ramavtalet ska kunna användas?
  • Vilka olika leverantörer och koncept finns det att avropa på i ramavtalet?