Jonna Isacson

Arkitekt och expert lärmiljöer
Cedervall Arkitekter

I Vallentuna kommun har man byggt en ny F-9 skola med integrerad förskola: ”Hagaskolan”. Den nya förskolan ska möta upp dagens stora behov av förskoleplatser men även kunna anpassas efter ändrade omständigheter i framtiden, där förskolelokalen då kan växlas om till skollokal. Lyssna till erfarenheter av att ha skapat en modern förskola där verksamheten är mycket nöjd med sina lärmiljöer och där den stora utemiljön beskrivs som magisk. Utemiljön erbjuder 45 kvm per barn och uppfyller därmed med råge Boverkets riktlinjer och uppmuntrar på ett naturligt sätt till lek och rörelse.Jonna är med som talare på konferensen Framtidens förskolemiljöer 2021

13:30
Att utveckla en modern och flexibel förskola som går hand i hand med pedagogik och där lokaler möjliggör anpassning av rum utifrån behov
  • Flexibel förskola och skola – vilka är utmaningarna som behöver hanteras i utformningen?
  • Hur kan samlokaliseringen bidra till samverkan mellan skolan och förskolan?
  • Hur kan de fysiska miljöerna stötta en modern förskoleverksamhet såväl inne som ute?
  • Presentation av nya förskolan i Hagaskolan i Vallentuna – en förskola som byggts för allas lika värde