Jonnie Nordensky

Projektledare Plats för idrott
Riksidrottsförbundet

Jonnie Nordensky är projektledare för anläggning och idrottsmiljöer på Riksidrottsförbundet. Under anförandet berättar Jonnie om resultaten från en nyligen genomförd undersökning hos Sveriges kommuner och föreningsliv, som genomförts på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Undersökningen fokuserar på framgångsfaktorer för en lyckad samverkan mellan kommuner och idrottsföreningar i arbetet med att planera för aktivitetsytor och idrottsanläggningar.Jonnie är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
28 september

10:00
Effektiv anläggningssamverkan med föreningar – när fungerar planeringen av idrottsytor som bäst?
  • När kan kommuner ta hjälp av föreningslivet för att skapa jämlika och ändamålsenliga ytor för rörelse?
  • Hur kan förståelsen mellan föreningar och kommunen bli starkare?