Jörgen Fransson

HR-direktör
Helsingborg stad

Martina Elofsson har lång erfarenhet av HR-chefsuppdraget från både mindre och större organisationer. Martina har ett stort engagemang och intresse för hur våra organisationer kan skapa de rätta förutsättningarna för medarbetare och chefer att tillsammans med invånare och kunder leverera tjänster av hög kvalité. Martina var 2019 nominerad till årets ledare på Framtidsgalan, och har i flera sammanhang föreläst och modererat i forum kring ledarskap och HR-frågor. Jörgen Fransson har erfarenhet, lärdomar och vet betydelse av ett framåtlutat HR-utvecklingsarbete, en HR-transformation som fokuserar på det verksamhetsstödjande och verksamhetsnära perspektivet. Jörgen har verkat som HR-direktör i en offensiv och proaktiv organisation och med tillhörande HR-transformation, förväntningar och leveranser. Jörgen har ett stort engagemang i att utforska spänningsfältet mellan tradition och innovation, reaktivitet och proaktivitet, strategi och operativt HR-arbete, hur förmåga, ambition och riskvilja har betydelse för bra resultat. Några publika förmågor som åstadkommits i Helsingborg stads gemensamma HR-transformation är årets personaldirektör, årets HR-visionär, årets kvalitets kommun och årets arbetsgivarvarumärke.Jörgen är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
25 oktober

13:40
Ledarskap i nya moderna flexibla organisationer – så skapa engagemang och ägandeskap i en digital och hybrid kontext
  • Hur leder du på ett sätt som skapar delaktighet, teamkänsla och resultat i det digitala teamet?
  • Hur kan man som chef påverka medarbetarupplevelsen för att skapa de rätta förutsättningarna för motivation och engagemang, trots distansarbete?
  • Tillitsbaserat ledarskap – så utvecklar vi framtidens former för modern styrning som främjar självledarskap och medarbetarskap